نرم افزار ها

امروزه هیچ شغلی را نمی‌توان یافت که از خطرات اسکلتی-عضلانی مبرا باشند. در تمامی مشاغل نیاز است تا پوسچرها آنالیز شوند و برای اصلاح آن ها در کارکنان آموزش و اقدامات لازم صورت گیرد. در صورت عدم آموزش به کارکنان، عوارضی چون دردهای اسکلتی و انحرافات در استخوان ها بروز می کند. روش های مختلفی برای ارزیابی پوسچر و ارگونومی افراد وجود دارند؛ درحال حاضر متدهای REBA, RULA,OCRA,SI و CTD Risk index مورد قبول سازمان ACGIH است که در شرایط متناسب با شغل افراد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با استفاده از نرم‌‎‌افزار Ergo intelligence-UEA می توان با سرعت و دقت بالاتر، به نتیجهء مطلوب‌تری از ارزیابی ارگونومیک دست‌یافت.

روش ارزیابی ریسک های بهداشتی

پایش ایمنی یک سیستم را می توان با تجزیه تحلیل خطرات و کنترل آنها انجام داد، این پایش از فاز ایده سیستم شروع و در کل فازهای طراحی، ساخت، آزمایش، بهره برداری و دفع آن ادامه می یابد. روش تحلیل مخاطرات شغلی(JHA) یکی از روشهای ارزیابی ریسک می باشد که با استفاده از این روش پایش ایمنی مستمری را میتوان در سیستم استقرار کرد. بوسیله ی روش تحلیل مخاطرات شغلی براحتی می توان علل ریشه ای آسیب ها را شناسایی و اقدامات کنترلی مناسبی را برای این آسیب ها اتخاذ کرد. هدف از اجرای روش تجزیه و تحلیل خطرات حفظ و صیانت از نیروی انسانی، تاسیسات و تجهیزات سیستم از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات بهداشت حرفه ای در مشاغل می باشد.